Posted in Mục lục, Sanh Tiêu, Đam mỹ

Sanh Tiêu | Chương 14

Mùa đông vẫn chưa đến, nhưng lúc rạng đông trời rất lạnh, huống hồ nơi đây còn nằm trong núi. Vậy mà tên nhóc Lam Dạ này vẫn ung dung ngả lưng vào cột nhà ngủ say sưa, Tư Mã Sơ Tễ lo hắn bị cảm lạnh nên cởi áo choàng ngoài đắp lên người cho hắn. Tiếp tục đọc “Sanh Tiêu | Chương 14”